Έργα

Nursery Club

Innovative Education

Age 4-6

Perfect Execution

Methodology

A Real Success

Nursery Club

Το Work your English δημιούργησε το Nursery Club για παιδιά ηλικίας 4-6 ετων, με σκοπό την βιωματική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση του προφορικού λόγου και στην προφορική έκφραση. Πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης έχουν το παιχνίδι, η κίνηση, το τραγούδι, τα χρώματα, τα παραμύθια, οι εικόνες, οι κατασκευές, οι ζωγραφιές, η δραματοποίηση ιστοριών και άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες. Το υλικό είναι συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του παιδιού.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Δημιουργική και ευχάριστη πρώτη επαφή των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα.

 • Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας.

 • Κοινωνικοποίηση.

 • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού.

 • Ανάπτυξη των αντιληπτικών δεξιοτήτων.

 • Ενεργοποίηση της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της αντίληψης.

 • Αύξηση της εστιασμένης παρακολούθησης.

 • Έλεγχος της σωματικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς.

 • Προάγονται οι έννοιες του ομαδικού πνεύματος, της συνύπαρξης, της συνεργασίας, του συναγωνισμού.

Μεθοδολογία

 • Επικοινωνιακή προσέγγιση

 • Απλές λεκτικές εντολές (δραματοποίηση, παντομίμα)

 • Κιναισθητική μάθηση

 • Δραστηριοκεντρική (task-based learning)

 • Χρήση νέων τεχνολογιών​